Säkerhet & SekretessVi hanterar dina personuppgifter enligt PUL


(Gäller ej företag) När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden.


Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.


Vi kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.


Behandling av personuppgifter

Life Present i Lärkträdsgatan 4, 213 63 Malmö, Sverige , är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Life Present förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning (bl.a. EU:s dataskyddsförordning), branschregler och andra relevanta normer.


Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis ordernummer, försändelsenummer och IP-adress om de kan kopplas till fysiska personer.


Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, som exempelvis insamling, registrering, lagring, överföring och radering.


Insamling av information

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om/när du:

  • registrerar dig som kund hos oss.
  • lägger en order hos oss.
  • registrerar dig till vårt nyhetsbrev.
  • kontaktar oss via e-post, kontaktformulär eller sms.


Genom att registrera dig som kund eller till vårt nyhetsbrev, eller beställa varor av oss, samtycker du till att Life Present lagrar och använder uppgifterna om dina inköp samt de kontaktuppgifter du.


lämnar

När du beställer av oss får vi aldrig tillgång till kortuppgifter, bankkontouppgifter eller ditt personnummer. Däremot kan våra betalpartners få tillgång till sådan information då du anger den.


Säkerhet

Life Present skyddar dina personuppgifter genom flera tekniska säkerhetsåtgärder. I det fall att du har ett eget konto registrerat på lifepresent.se, krävs ett personligt lösenord för åtkomst till detta. För att förhindra obehöriga från åtkomst till ditt lösenord och konto använder vi oss av salt och envägskryptering av lösenord. Du ansvarar även själv för inte någon obehörig kommer åt ditt lösenord.


Alla våra betallösningsleverantörer uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är en säkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen, bl.a. MasterCard, Visa, Amex och Diners. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.


Användning av personuppgifter

För att vi ska få hantera din data krävs att någon av nedan rättsliga grunder uppfylls:

  • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
  • Krav för att fullgöra en för Life Present rättslig förpliktelse.
  • Hanteringen ligger i både ditt och Life Present intresse.
  • Samtycke från dig för just den behandlingen.


Nedan kan du läsa vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.


Ta emot och fullfölja ordrar

Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, så som att ta emot betalning, leverera varorna till din adress, och att vid behov kunna kontakta dig gällande din beställning.


Rättslig grund: Fullgörande av avtal.


Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från dina ordrar hos oss samt tidigare kontakt med oss för att bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service.


Om du har samtyckt till att ta emot vårt nyhetsbrev av oss via e-post kommer uppgifterna även att användas för detta. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev.


Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.


Marknadsföring och analys

För att kunna marknadsföra relevanta produkter till dig efter dina behov behandlar vi uppgifter om vilka produkter du tidigare handlat av oss.


Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.


Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer.


Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet. Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner. Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs vidare eller används till reklamutskick från tredje part. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter han.